ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών με 156 μέλη, 3.000 στρέμματα και 60.000 ελαιόδεντρα ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Άδελε συμμετέχει στο τριετές Πρόγραμμα Εργασίας (2015-2018) σύμφωνα με τον Καν. [ΕΚ] 611/2014.

Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός και η περαιτέρω ενδυνάμωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών προϊόντων του Συνεταιρισμού μέσα από την υλοποίηση δράσεων όπως:

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Πιστοποίηση τουλάχιστον 120 μελών της Ομάδας Παραγωγών σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1 & 2.2/3 και η κατάρτισή τους σε θέματα διατήρησης του περιβάλλοντος των ελαιώνων, μελέτης του εδάφους, θρέψης των ελαιόδεντρων, άρδευσης, φυτοπροστασίας κ.α.

 

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος και εκπαιδεύσεις παραγωγών μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος

Συμμετοχή των παραγωγών σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα μέτρα που μπορούν να λάβουν προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά τη διαδικασία καλλιέργειας της ελιάς και της παραγωγής ελαιόλαδου.

 

Προμήθεια σύγχρονου γεωργικού εξοπλισμού & βελτίωση του εξοπλισμού του ελαιοτριβείου και του τυποποιητηρίου

Για την αναβάθμιση του τρόπου ελαιοσυλλογής, την επίτευξη καλύτερης ποιότητας συγκομιζόμενου καρπού και την διασφάλιση της ποιότητας στο τελικό προϊόν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης, ανταγωνιστικής αγοράς ελαιολάδου.

Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία και την σήμανση

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας στο ελαιοτριβείο και στο τυποποιητήριο για την καταγραφή και διατήρηση όλων των πληροφοριών που αφορούν την διαδρομή που ακολούθησε η συγκεκριμένη παρτίδα ενός προϊόντος από την παραλαβή των πρώτων υλών από τους προμηθευτές μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας στο ελαιοτριβείου και στο τυποποιητήριο θα πιστοποιείται ετησίως σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22005:2007.

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στο ελαιοτριβείο

Με στόχο την ποιοτική και ασφαλή διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου, ο Συνεταιρισμός  εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 στις εγκαταστάσεις του και στο τυποποιητήριο.

 

Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι δικαιούχοι οργανώσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

Με σκοπό την ταύτιση της ΟΕΦ με την ενίσχυση της ποιότητας του ελαιολάδου και τη συνολική αναβάθμιση της ελαιοκαλλιέργειας όπως αυτά επιτυγχάνονται μέσα από τις δράσεις του Π.Ε., είναι σημαντική η δημιουργία σύγχρονης ταυτότητας και συνεπούς εικόνας. Παράλληλα, για την προβολή και ενημέρωση των πυλώνων και των οφελών του Προγράμματος, προγραμματίζονται ενέργειες όπως η δημιουργία απολογιστικού ενημερωτικού εντύπου, η πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων με τα μέλη προκειμένου να συζητηθεί η εξέλιξη αλλά και ο απολογισμός του προγράμματος, καθώς και επισκέψεις ενημερωτικού χαρακτήρα για επιλεγμένους εκπροσώπους Τύπου.