ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΕΦ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΔΕΛΕ, με έδρα το Ρέθυμνο αναγνωρίστηκε με την υπ΄ αριθμόν 568/22-1-2015 Απόφαση ως Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ) Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς “τ. Δ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ”, καθώς τηρούσε τα κριτήρια του Π.Δ. 36/86 , του ΚΑΝ (ΕΚ) 1308/2013 (άρθρα 154, 156, 159) και της Υπουργικής Απόφασης 5746/157266/11.12.2014.

Σήμερα, η Οργάνωση αριθμεί πάνω από 150 μέλη διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην τοπική κοινωνία και οικονομία, στηρίζοντας τους παραγωγούς και τις καλλιέργειες τους και έχοντας προσανατολισμό στην ενίσχυση της ποιότητας του ελαιολάδου. Είναι γνωστή εξάλλου η σύνδεση της Κρήτης με την παραγωγή της ελιάς από τα μινωικά χρόνια, καθώς το κλίμα του νησιού και η σύσταση του εδάφους ευνοεί την ανάπτυξη της ελιάς.

Ειδικότερα, ο ελαιώνας του Άδελε, εκτείνεται σε μια τεράστια πεδινή και ημιορεινή έκταση, ενώ θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους της Μεσογείου.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

 

 

Δείτε εδώ αναλυτικά τις δράσεις

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

 

Δραστηριότητα Biv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2.1&2.2.)

Κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών σε θέματα που αφορούν τις καλλιεργητικές πρακτικές, τη φυτοπροστασία, την άρδευση και τις αρχές που διέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση και έχει σαν στόχο την παραγωγή ποιοτικών φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και την αειφορία.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

 

Δραστηριότητα Biv

Τετράδιο παραγωγού

Στους 120 ελαιοπαραγωγούς που συμμετέχουν στην Ομάδα ΣΟΔ (Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης) διανεμήθηκε το ειδικά διαμορφωμένο τετράδιο παραγωγού στο οποίο συμπληρώνουν δεδομένα για την καλύτερη οργάνωσή τους όπως οι καλλιεργητικές φροντίδες, η συγκομιδή κ.λπ.

Για την άρτια συμπλήρωσή του προηγήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

 

Δραστηριότητα Εi

Εφαρμογή Σύστηματος Ιχνηλασιμότητας και πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

 

Δραστηριότητα Εii

Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ISO 22000:2005)

Στόχος η ποιοτική και ασφαλής διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

 

Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού

Παραλαβή παλετοκιβωτίων

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

 

Πινακίδες

Δημιουργία σήμανσης για την προστασία της ασφάλειας και υγιεινής

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

 

Δραστηριότητα Biv

Εκπαιδευτικό υλικό

Για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση των παραγωγών σε θέματα διατήρησης του περιβάλλοντος των ελαιώνων, μελέτης του εδάφους, θρέψης, άρδευσης, φυτοπροστασίας κ.α.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα ΣΤii

Δημιουργία Ιστοσελίδας

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

 

Eκπαίδευση στην Ομάδα Παραγωγών

Πολιτιστικό Κέντρο Άδελε

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

 

Δραστηριότητα Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 • Επικαιροποίηση της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης (αλλαγή 6 παραγωγών)
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Ανασκόπηση του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Σύνταξη του νέου εκπαιδευτικού υλικού
 • Προγραμματισμός της εκπαίδευσης των παραγωγών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Εi

Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007

 • Επανέλεγχος της ομάδας HACCP του συστήματος Ιχνηλασιμότητας τόσο στο ελαιοτριβείο του Συνεταιρισμού και στο συνεργαζόμενο τυποποιητήριο
 • Ανασκοπήσεις του συστήματος Ιχνηλασιμότητας
 • Έλεγχος των διαγραμμάτων ροής

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Εii 

Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων  με το πρότυπο ISO 22000:2005

 • Επικαιροποίηση νομοθεσίας
 • Επικαιροποίηση της ομάδας ΣΔΑΤ
 • Καθορισμός νέων εκπαιδεύσεων προσωπικού του ελαιοτριβείου/τυποποιητηρίου
 • Διανομή οδηγιών υγιεινής προσωπικού και καθαρισμού των χώρων
 • Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου και του τυποποιητηρίου

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα ΣΤi

Επικοινωνία

Δημιουργία τριών εναλλακτικών προσεγγίσεων για την ανάδειξη εταιρικής ταυτότητας μέσω δημιουργίας κάρτας, επιστολόχαρτου και ετικέτας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 • Συμπλήρωση τετραδίων παραγωγών,
 • Διανομή Εγχειρίδιου Παραγωγού,
 • Δημιουργία και διανομή εντύπου Οδηγιών Λίπανσης στους παραγωγούς,
 • Ομαδική και ατομική κατάρτιση των παραγωγών
 • Αναφορά εσωτερικών επιθεωρήσεων
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ,
 • Χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας
 • Επιτυχής επιθεώρηση από τον ανεξάρτητο φορέα EQA στο εφαρμοζόμενο ΣΟΔ και στους παραγωγούς
 • Αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δiii

Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη διαχείριση των παραπροϊόντων της και του ελαιολάδου

 • προμήθεια αντλίας – μονοπόμπας μεταφοράς πυρήνα 2 φάσεων
 • προμήθεια σιλό αποθήκευσης κουκουτσιού
 • προμήθεια ζυγιστικού κουκουτσιού

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δiv.1

Βελτίωση του εξοπλισμού του ελαιοτριβείου

 • Προμήθεια μηχανήματος διαχωρισμού ελαιοκάρπου
 • Προμήθεια πλυντηρίου ελαιοκάρπου
 • Προμήθεια ζυγιστικού ελαιολάδου

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δiv.2

Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης του ελαιολάδου

Προμήθεια φίλτρου χάρτου

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εi

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής ιχνηλασιμότητας

 • Εκπαίδευση εργαζομένων του ελαιοτριβείου πάνω στις αρχές της ιχνηλασιμότητας
 • Επιτυχής επιθεώρηση του συστήματος από τον ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα EQA στις εγκαταστάσεις ελαιοτριβείου και του τυποποιητηρίου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εii

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στο ελαιοτριβείο και στο τυποποιητήριο

 • Αναλύσεις σε δείγμα νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία και σε δείγμα παραγόμενου ελαιολάδου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως έξτρα παρθένο χωρίς υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών
 • Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης
 • Επιτυχής επιθεώρηση του συστήματος από τον ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα ΔΗΩ για το τυποποιητήριο και από το φορέα EQA για το ελαιοτριβείο

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤi

Επικοινωνία

 • Πραγματοποίηση επίσκεψης στις 19/01/2017 για την συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού για την προώθηση και ενημέρωση του έργου της ΟΕΦ
 • Διαρκής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας για την εξέλιξη των δράσεων του Προγράμματος Εργασίας στο ευρύτερο κοινό 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 • Επικαιροποίηση της ομάδας των παραγωγών του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Έκδοση οδηγιών προς τους παραγωγούς
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ (25/09/2017)
 • Προγραμματισμός εκπαιδεύσεων και σύνταξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γiii

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος και εκπαιδεύσεις παραγωγών μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος

 • Συγκρότηση ομάδας παραγωγών για εκπαιδεύσεις (οι 120 παραγωγοί του ΣΟΔ)
 • Ορισμός θέματος πρώτης εκπαίδευσης
 • Σύνταξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δiv.1 

Βελτίωση εξοπλισμού ελαιοτριβείου

 • Παράδοση μέρους της τροποποίησης 6 μαλακτήρων από χειροκίνητους σε αυτόματους

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δiv.2 

Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης του ελαιολάδου

 • Προμήθεια 2 ανοξείδωτων δεξαμενών 5 tn

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εi

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής ιχνηλασιμότητας

 • Επανέλεγχος της ομάδας HACCP των συστημάτων
 • Ανασκόπηση συστήματος
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης (03/10/2017)
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης εργαζομένων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εii 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στο ελαιοτριβείο και στο τυποποιητήριο

 • Επανέλεγχος της ομάδας HACCP των συστημάτων
 • Έλεγχος ισχύος εγγράφων και καταλόγου προμηθευτών
 • Έλεγχος του διαγράμματος ροής της παραγωγικής διαδικασίας σε ελαιοτριβείο και τυποποιητήριο
 • Ανασκόπηση συστήματος
 • Ενημέρωση Διοίκησης για τις ανάγκες καθαριότητας ελαιοτριβείου και τυποποιητηρίου
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤi 

 Επικοινωνία 

 • Διαρκής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας για την εξέλιξη των δράσεων του Προγράμματος Εργασίας στο ευρύτερο κοινό 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

• Συμπλήρωση 120 τετραδίων παραγωγών
• Επικαιροποίηση και διανομή εγχειριδίου οδηγιών σε 120 παραγωγούς
• Ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στις 28/11/2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο Άδελε
• Ατομική κατάρτιση των 120 παραγωγών
• Εσωτερική επιθεώρηση των παραγωγών από τις 20/11/2017 έως τις 01/12/2017
• Εσωτερική επιθεώρηση του ΣΟΔ στις 04/12/2017
• Χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 13 δείγματα καρπού
• Αναλύσεις 9 δειγμάτων εδάφους σε ό,τι αφορά τις φυσικοχημικές ιδιότητες και τα
θρεπτικά συστατικά του εδάφους
• Επιτυχής επιθεώρηση από τον ανεξάρτητο φορέα EQA ΕΛΛΑΣ στις 14/12/2017 στο
εφαρμοζόμενο ΣΟΔ και στους παραγωγούς
• Έκδοση επικαιροποιημένης λίστας των 120 παραγωγών που πιστοποιήθηκαν
• Αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γiii

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και
επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος και εκπαιδεύσεις παραγωγών
μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος

• Ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στις 28/11/2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο Άδελε με θέμα
“Μείωση Αγροχημικών Μέσων και Χρήση Φυσικών Πρακτικών στην Καλλιέργεια της ελιάς”
• Ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στις 13/03/2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο Άδελε με θέμα
“Προστασία υδάτινων πόρων” και “Εναλλακτικές εφαρμογές στην ελαιοκαλλιέργεια”
• Ατομικές εκπαιδεύσεις των 120 παραγωγών στην παραπάνω θεματολογία και επιπλέον
στα θέματα “Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων”, “Μείωση, ανακύκλωση και αξιοποίηση
υποπροϊόντων επεξεργασίας ελιάς” και “Χρήση νέων τεχνολογιών για τις Ηλεκτρονικές
Καταγραφές Εισροών-Εκροών της ελαιοκαλλιέργειας”
• Διανομή ατομικών βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων στους παραγωγούς για τα
θέματα “Μείωση Αγροχημικών Μέσων και Χρήση Φυσικών Πρακτικών στην Καλλιέργεια
της ελιάς”, “Προστασία υδάτινων πόρων” και “Εναλλακτικές εφαρμογές στην
ελαιοκαλλιέργεια”

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δiv.1

Βελτίωση εξοπλισμού ελαιοτριβείου

• Τροποποίηση και αναβάθμιση 6 μαλακτήρων από χειροκίνητους σε αυτόματους

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δiv.2

Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη βελτίωση των συνθηκών
αποθήκευσης του ελαιολάδου

• Προμήθεια 7 ανοξείδωτων δεξαμενών 5 tn (sn: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006,
0007)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εi

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος εσωτερικής και
εξωτερικής ιχνηλασιμότητας

• Εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος στο ελαιοτριβείο και το τυποποιητήριο
• Εκπαίδευση προσωπικού του ελαιοτριβείου και του τυποποιητηρίου
• Άσκηση ανάκλησης για το τυποποιητήριο και το ελαιοτριβείο
• Ανασκόπηση συστήματος
• Επιτυχής Επιθεώρηση επιτήρησης του Συστήματος από το διαπιστευμένο φορέα EQA
στις 14/12/2017 στο ελαιοτριβείο και το τυποποιητήριο – επανέκδοση των πιστοποιητικών
για την εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας ελαιολάδου στις εγκαταστάσεις του
ελαιοτριβείου και του τυποποιητηρίου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εii

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της
ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στο ελαιοτριβείο και στο τυποποιητήριο

• Εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος ISO 22000:2005 στο ελαιοτριβείο και το
τυποποιητήριο
• Αναλύσεις νερού και ελαιολάδου
• Άσκηση ανάκλησης για το τυποποιητήριο και το ελαιοτριβείο
• Ανασκόπηση συστήματος
• Επιτυχής Επιθεώρηση επιτήρησης του Συστήματος από το διαπιστευμένο φορέα EQA
στις 14/12/2017 στο ελαιοτριβείο – επανέκδοση του πιστοποιητικού για την εφαρμογή
Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας ελαιολάδου στις εγκαταστάσεις του
ελαιοτριβείου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005
• Επιτυχής Επιθεώρηση επιτήρησης του Συστήματος από το διαπιστευμένο φορέα ΔΗΩ
στις 18/01/2018 στο τυποποιητήριο – επανέκδοση του πιστοποιητικού για την εφαρμογή
Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας ελαιολάδου στις εγκαταστάσεις του
τυποποιητηρίου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤi

Επικοινωνία

• Διαρκής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας για την εξέλιξη των
δράσεων του Προγράμματος Εργασίας στο ευρύτερο κοινό