ΝΕΑ

Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών: Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 17.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Άδελε

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Biv:ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Πολιτική-Καθήκοντα-Αρμοδιότητες Τετράδιο Παραγωγών
Λίπανση-Φυτοπροστασία-Αποθήκευση
Καλλιεργητικές τεχνικές-Άρδευση Συγκομιδή-Κανόνες Υγιεινής
Biv ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Τρόποι Μετατροπής ή εγκατάστασης ελαιώνα Βιολογικής Παραγωγής
Ενέργειες Βελτίωσης Χημικών και Φυσικών Ιδιοτήτων του εδάφους για βελτίωση της Θρέψης
Γiii:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤAΡΤΙΣΗ
Μέτρα και τεχνικές για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη καλλιέργεια Πρόληψη Δημιουργίας
Αποβλήτων Εξοικονόμηση νερού
Μείωση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των υποπροϊόντων επεξεργασίας ελιάς (πχ. κατσίγαρος, λύματα ελαιοτριβείου)
Μείωση αγροχημικών μέσων και χρήση φυσικών πρακτικών
Εi  ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Γενικές Αρχές Ιχνηλασιμότητας
Ιχνηλασιμότητα στη Παραγωγή Ελιάς-Ειδικές Απαιτήσεις
Νομοθεσία Ιχνηλασιμότητας Γεωργικών Προϊόντων